KNITVA - poskytovatel služeb v režimu náhadního plnění

Zaměstnáváme více než 78 % zdravotně postižených osob a provozujeme dílnu s vymezenými chráněnými pracovními místy. Na všechny naše produkty a služby poskytujeme náhradní plnění podle § 81 ZoZ.


Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je jednoduché řešení, pro firmy s více než 25 zaměstnanci, jak náhradním způsobem zrealizovat zaměstnání osob se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti.

Možnosti, jak mohou firmy splnit zákonnou povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením:

  • zaměstnat osoby se zdravotním postižením {§ 81 odst. 2 písm. a) ZoZ},
  • zaplatit solidární odvod do státního rozpočtu {§ 81 odst. 2 písm. c) ZoZ},
  • nakoupit produkt nebo službu v režimu náhradního plnění od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením {§ 81 odst. 2 písm. b) ZoZ}.

Využitím náhradního plnění vyřešíte zákonné požadavky a současně podpoříte sociální aspekt pro zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Více se o náhradním plnění se dozvíte na portálu www.nahradniplneni.cz.