KNITVA - email marketing, weby eshopy, seo optimalizace, kompletace expedice, výroba ponožek, náhradní plnění

Společnost KNITVA vznikla na konci roku 1990 jako malá rodinná firma. Její historie je spojená s městem Nová Paka, kde byla textilní výroba tradičně silná s počátky sahajícími až do poloviny 19. století. Na začátku 90. let 20. století byla v textilním průmyslu v Nové Pace zaměstnána přibližně tisícovka lidí. Pod koncernovým podnikem VELVETA Varnsdorf působil ve městě závod na zpracování bavlněné příze – přádelna a závod tkalcovna na manšestry a dyftýny. VELVETA provozovala i druhý závod tkalcovny v nedaleké Staré Pace. V Nové Pace sídlil také místní závod BONEX s.p. Teplice, který byl zaměřen na výrobu podkladové pleteniny pro koženky, vyráběl volnočasové pletené oblečení a silné pracovní valchované ponožky, které se vyvážely do celého RVHP. V Nové Pace působilo i VD Rozvoj, které se zabývalo konfekční výrobou z tkaných látek.


Impulzem pro vznik společnosti KNITVA byl místní závod BONEX s.p. Teplice a jeho výroba valchovaných ponožek, která na konci 80. let dosahovala produkce okolo 1 milionů párů ročně. Na počátku roku 1991 byly do rozbíhající se společnosti pořízeny dva dvouválcové pletací stroje českého výrobce UNIPLET Třebíč na výrobu slabých letních ponožek. V roce 1993 se při reorganizaci podniku BONEX rušil celý závod v Nové Pace. Z likvidovaného závodu odkoupila KNTVA větší množství původních strojů na výrobu valchovaných ponožek a zachránila tyto unikátní stroje před sešrotováním. Původní stroje přestavěla na výrobu silných pánských a dámských ponožek a výrazně tím rozšířila výrobní sortiment. Společnost se zároveň přestěhovala z původních velmi omezených prostor do pronajatého objektu, kam přesunula dokončovací dílny. Vlastní pletárna pak byla umístěna do nedalekého objektu na okraji Staré Paky.


V roce 1996 společnost zakoupila rozsáhlý objekt a po dokončení jeho převodu od Fondu národního majetku z druhé vlny privatizace přestěhovala oba oddělené provozy pod jednu střechu. Výrazně se tak zjednodušil vlastní proces vnitřní logistiky a podstatně vzrostla efektivita výroby a jejího řízení.

V roce 1997 zakoupilo vedení společnosti ze zrušeného závodu v bývalé NDR 18 starších mechanických ponožkových strojů na výrobu slabého ponožkového a podkolenkového zboží. Po této akci zaujímal strojový park společnosti 30 strojů, které pokrývaly výrobu klasického ponožkového zboží od kojeneckých velikostí až po nadměrné pánské velikostí. V tomto roce zároveň přesáhl podíl zdravotně postižených zaměstnanců 50 % a společnost se tak začala aktivně podílet na společenské odpovědnosti k ohrožené skupině osob na volném trhu práce.


Po stabilizaci ekonomické situace po krizovém období z let 1998 a 1999 se společnost snažila o rozšíření výrobního sortimentu i o sportovní druhy ponožek. V roce 2001 společnost nakoupila od společnosti UNIPLET Třebíč jednoválcový stroj zcela nové koncepce elektronického řízení. Tato investice umožnila vyrábět sportovní ponožky z trendových elastických materiálů a zcela odlišné od dosavadní výroby klasických ponožek. Z provozu tohoto stroje se plně ukázalo, že dalšímu zefektivňování výroby nemůže dojít bez obměny v té době již koncepčně zastaralých mechanických strojů, a proto se společnost rozhodla začít připravovat na zásadní investici v její dosavadní historii.

Ve stejném roce se společnost stala členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených osob (AZZP ČR). V té době činil podíl těchto osob již 70 % z celkového počtu zaměstnanců, čemuž předcházela i postupná úprava výrobních procesů přizpůsobených právě zdravotně postiženým a jejich nárokům.

V roce 2003 byl dokončen nákup 10 kusů plně elektronických pletacích strojů, které během jednoho roku zcela nahradily produkci dosavadních mechanických strojů.

Ve stejné době se také společnost zaměřila na zlepšování kvality výroby a řízení a v roce 2003 se jí podařilo certifikovat systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. Certifikace společnosti zároveň umožnila zúčastnit se nadlimitní zakázky pro Armádu ČR, ve které uspěla a stala se jedním ze tří vítězů na dodávky výstrojních ponožek pro roky 2003-2004. Zároveň to byla pro společnosti i první zkušenost se státním ověřováním jakosti na dodávky pro resort obrany.

V průběhu roku 2004 se společnost začala připravovat na opakování soutěže pro AČR. Na počátku roku zakoupila další moderní pletací stroje, které byly schopny vyrábět část sortimentu armádních ponožek, které se do té doby pouze dovážely ze zahraničí.


V následující soutěži se společnosti podařilo opět vyhrát a stala se výhradním dodavatelem výstrojních ponožek pro AČR v letech 2005-2007. V tomto období společnost zaměstnávala 35 lidí a pletárna byla vytížena ve třísměnném provozu. Po dobu zakázky společnost obdržela reklamaci pouze na jediný pár z dodaných 700 tisíc párů 12 druhů výstrojních ponožek.

V roce 2007 se společnosti podařilo získat s podporou strukturálních fondů EU financování na tříletý výzkumný a vývojový projekt zaměřený na multifunkční vlastnosti ponožek a pletenin. V rámci projektu se podařilo se spoluřešitelem InoTEX s.r.o. připravit nové postupy a funkční úpravy, které přinesly přidanou hodnotu do skupiny výrobků, které byly do té doby dosažitelné jen pro některé speciální oděvní výrobky nebo zdravotnický materiál.

V roce 2008 se společnost stala smluvním partnerem Asociace textilního-odevního-kožedělného průmyslu (ATOK).


Od roku 2010 společnost uvedla na trh varianty svých klasických výrobků rozšířené o funkční vlastnosti, např. permanentní antibakteriální úpravy aplikované na bavlněnou přízi nebo antibakteriální dvojúpravy s kombinacemi Aloe Vera, protiklíšťovou úpravu nebo chladivou Cool úpravu.

Úspěch při dodávkách výstrojních ponožek se společnosti podařilo zopakovat i v období 2008-2010. V tomto období nakoupila další ponožkové stroje. Zároveň se začal budovat nový obchodní kanál v rámci elektronického prodeje. Nejprve byl vybudován specializovaný e-shop na rybářské a myslivecké ponožky KNITVA Fish&Hunt. Tato produktová řada představuje modifikaci vojenských výstrojních ponožek upravených pro běžné využití. Následně byl zprovozněn specializovaný e-shop na produktovou řadu výstrojních ponožek KNITVA Army. Brzy po spuštění e-shopů se ukázalo, že stejně tak jako tradiční formy prodeje musejí pružně reagovat na chování spotřebitele, tak i v novém elektronickém obchodním stylu je nutné maximálně využít specifické podmínky pro oslovení zákazníka. To vedlo k vytvoření nového oddělení, které se zaměřuje na rozvoj elektronického prodeje.

V roce 2010 se společnost stala řádným členem ATOK.


V roce 2011 byl jednatel společnosti Ing. Zdeněk Věchet na valné hromadě ATOK zvolen za člena Dozorčí rady, ve které doposud působí.

V následující soutěži AČR pro dodávky v letech 2011-2013 soutěžila KNITVA mj. s obchodní společností XENA s.r.o., která o dodávky ponožek přestala od roku 2005 usilovat. V průběhu soutěže se ukázalo, že společnost XENA s.r.o. u jednoho druhu nesplnila zadávací dokumentaci a výrazně si tak zjednodušila realizaci soutěžních vzorků. I přes tuto skutečnost se stala vítězem soutěže. Vedení společnosti KNITVA se proti závěrům komise odvolala k ÚOHS. K napadenému rozhodnutí předložila dva nezávislé znalecké posudky, pomocí kterých věrohodně doložila, že společnost XENA měla být ze soutěže vyřazena, neboť zásadním způsobem změnila charakter soutěženého druhu ponožek. ÚOHS řešil případ nezvykle dlouhou dobu - 1,5 roku. Po tuto dobu dokonce začalo docházet ke kritické situaci u vystrojování vojáků AČR, neboť systém byl nastaven na kontinuální dodávky. ÚOHS ale ve svém rozhodnutí nakonec ke znaleckým posudkům nepřihlédl, čímž se vyhnul problému řešit jádro případu, a potvrdil rozhodnutí Úřadu pro vystrojování AČR. Poprvé v historii tak AČR začala nakupovat ponožky, které neodpovídaly zadávací dokumentaci.


KNITVA se v době, kdy probíhalo řízení u ÚOHS, začala soustředit na rozvoj úspěšně se rozšiřujícího se elektronického prodeje. Nakonec se změna firemní strategie, opuštění dodávek pro jednoho odběratele, stala velmi úspěšnou. Díky uvolnění výrobních kapacit se KNITVA začala intenzivně soustředit na výrobu druhů, které byly ve výrobním sortimentu společnosti od jejího samého počátku, a v roce 2012 spustila e-shop s kompletním ponožkovým sortimentem.


V roce 2013 byl jednatel společnosti Ing. Zdeněk Věchet na Sněmu AZZP ČR zvolen předsedou Kontrolní komise, ve které jako předseda doposud působí. Ve stejném roce se společnost připojila jako spoluřešitel k přípravám projektu vypsaném na Evropské úrovni Eureka a stala se členem mezinárodního týmu, který využívá poznatky z různých aplikačních oborů pro nalezení další formy protiklíšťových úprav pro účinnější ochranu před napadením klíštětem. Vlastní projekt byl spuštěn v roce 2014.


V letech 2010 až 2014 rozšířila KNITVA své aktivity o další formy elektronického prodeje a komunikace. Bylo vybudováno oddělení, které se začalo na tyto aktivity specializovat a postupně také své aktivity nabízet jako službu dalším zákazníkům. Do hlavních činností oddělení patří e-mail marketing, SEO optimalizace e-shopů pro vyhledávače, tvorba e-shopů a webů, kampaně na sociálních sítích apod. Díky tomu, že KNITVA stále provozuje chráněná pracovní místa zdravotně postižených osob, nabízí tyto služby s přidanou hodnotou ve formě náhradního plnění.


V roce 2015 se společnosti podařilo rozšířit aktivity i o montážní dílnu, ve které nabízí smluvním partnerům mzdovou práci na drobné kompletace prováděně zdravotně postiženými pracovníky se zakázkami ve formě náhradního plnění podle § 81 zákona o zaměstnanosti.