Název projektu: SMART TEXTILIE

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010277

Doba realizace: 2017 a 2020

Předmět a cíl: Cílem projektu je vývoj produktů se zabudovaným systémem nositelné elektroniky umožňující vyhodnocení informací životních funkcích uživatele v reálném čase a v domácím prostředí, s nízkými provozními náklady.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost